فعالیت‏های ما

فروش محتوای آموزشی
100%
مشاوره آموزشی
100%
تولید محتوای آموزشی
60%
آموزش مجازی
50%

رویاهای خود را با ما به واقعیت تبدیل کنید

طرح توانمندسازی آموزشی خانواده محترم نیروهای مسلح

مزایا

خرید اقساطی با حکمت کارت

فروش نقدی به نیروهای مسلح با تخفیف 20%
فروش اقساطی به نیروهای مسلح با تخفیف 15%

مشاوره و پشتیبانی

مشاوره رایگان قبل از خرید
مشاوره رایگان پس از خرید محصول تا روز کنکور

یارانه آموزشی

احتساب رایانه آموزشی در مبلغ پرداختی برای نیروهای مسلح

همکاران

پاد مارکت

۶۶۶۸۰۲۰۰ و ۶۶۶۸۰3۰۰
10003030005030
پشتیبانی 24 ساعته
مشاوره رایگان