به منظور طرح مشکلات، پیشنهادات و شکایات از تلفن 02166680200 یا آدرس ایمیل info@padmarket.ir استفاده نمایید.